Medium Tank M4A1(76)w (Sherman II A ).
 
  Type: Medium tank
Lend Lease Program: Yes
Type: Medium tank
Lend Lease Program: Yes
  Contents:
  1. Algemeen.
    1.1 Verschillen tussen de M4A1 uitvoeringen.
    1.2 Lend Lease Program.
  2. De M4A1(76)w in Munster (D).
  3. De M4A1(76)w in Sinsheim (D).
  4. De M4A1(76)w in Vielsalm (B).
    4.1 US Army 7th Armored Division.
  5. De M4A1(76)w in La Roche (B).
    5.2 US Army 3rd Armored Division.
  6. Specificaties.
  7. Externe links.
    Foto 1.  De inslag op Medium Tank M4A1(76)w, in La Roche (B).
1. Algemeen.
De Medium Tank M4A1(76)w is een Amerikaanse tank, uitgerust met een 76mm kanon en natte opslag (wet storage) voor de munitie. De Britse benaming voor een M4A1(76)w is Sherman IIa. De M4A1, is gemakkelijk herkenbaar aan de gietijzeren romp met afgeronde hoeken. Er zijn verschillende uitvoeringen van de M4A1, afhankelijk van o.a. het type kanon (75mm, 76mm of 17 ponder kanon) en het type track (VVSS of HVVS).
De op deze pagina getoonde M4A1(76)w heeft als standaard bewapening een 76mm kanon. Hiervan bestaan er meerder uitvoeringen, waarvan er twee type zijn toegepast op de M4A1(76)w. Als eerste het M1A1 kanon zonder vuurmondingsrem, deze zijn 1943 toegepast en later opgevolgd door de 76mm M1A2 met vuurmondingsrem. Het kanon is op de toren bevestigd middels een gun-mount van het type M62. De standaard toren of koepel, in het Engels the turret, is van het type high bustle T23, achterop de toren zit het contra gewicht waarbij het uitstekende deel zich t.o.v. de toren aan de bovenzijde zit.
 
1.1 Verschillen tussen de M4A1 uitvoeringen:
De M4A1 is er kent een aantal uitvoeringen, dit heeft in eerste instantie te maken met de wijzigingen die tijdens de jaren van productie, in de diverse Amerikaanse fabrieken zijn uitgevoerd. Globaal kan je spreken van de early production models die vanaf 1941 geleverd worden aan het Amerikaanse leger. De jaren daarop krijg je de mid production serie en de laatste jaren werd de late production model geleverd. Voor kenners is het onderscheid te maken op basis van uiterlijke verschillen, echter door later aangebrachte wijzigingen is het uiterlijk niet bepalend maar het chassis nummer van de 'hull'.
Een ander groot verschil is het type bewapening, standaard is de M4A1 uitgerust met een 75mm kanon, deze is vanaf eind 1944 vervangen door een 76mm kanon. Ook zijn er ter voorbereiding op D-Day door Amerika 76mm kanonnen verscheept naar Groot-Brittannië, een klein deel van de daar aanwezige tanks werd met dit 76mm kanon uitgerust.
Ook zijn er houwitser tanks van het type M4A1, uitgerust met een 105mm houwitser. Als laatste nog te noemen de standaard aangebrachte vering van het type VVSS en de later toegepaste HVSS vering. Meer informatie staat elders op de website.
 
1.2 Lend Lease Program:
Via het Lend Lease programma leverden de Verenigde Staten aan diverse Geallieerde landen defensie materiaal, waaronder de medium tank M4A1 aan de legers van het Britse leger, het Canadese leger en het Poolse leger. Het Franse leger heeft enkele tanks ontvangen ter vervanging van uitgeschakelde tanks.
 
2. De Medium Tank M4A1(76)w in Munster (D).
De Medium Tank M4A1(76)w in Munster.
Foto 2. De Medium Tank M4A1(76)w, met VVSS tracks, in Munster (D).
Foto 2. Deze Medium Tank M4A1(76)w, is te zien in het Panzermuseum, in het Duitse Munster. Voor de kenners, deze M4A1 is een zogenaamde late production serie, dit is ondermeer te zien aan de voorzijde, aan de neus cq front (one-piece nose).
Ook is de suspension met terugloopwiel aan de bovenzijde een aanwijzing dat het om een middle of late production model is.
Early production models hadden een suspension zonder terugloop wiel aan de bovenzijde. De gemonteerde tracks zijn de originele ´chevron´ stalen tracks. Het kanon is van het type 76mm M1A2 met vuurmondingsrem, verdere informatie over b.v divisie en bataljon ontbreken. De leger tekens (markings) op deze Medium Tank M4A1(76)w in Munster (D):
  Nickname: Battling Bitch, Amerikaanse legervoertuigen kregen vaak een bijnaam, de eerste letter van de bijnaam verwijst vaak naar de company. Word ook gebruikt als radio-callsign.
  Division marking (1st+2de): Ontbreekt.
  Unit marking (3de): Ontbreekt.
  Army registration number: USA 3036792 (wit) =  uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department.
Het nummer, ook wel "hood number" genoemd, is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
  Allied White Star: Vijf puntige ster, zonder cirkel. Dit symbool is een "land marker" en formeel in gebruik bij de US Army.
De Allied White Star heeft er een witte cirkel omheen, alleen de praktijk was dit veelal anders. Door allerlei praktische oorzaken werden de cirkels vaak weg gelaten en vanaf de uitbraak in Normandië zie je de White Star steeds minder uit veiligheids overwegingen. De White Star was een blincker & aimpoint for the Axis.
 
3. De Medium Tank M4A1(76)w in Sinsheim (D).
De Medium Tank M4A1(76)w in Sinsheim.
Foto 3. Amerikaanse Medium Tank M4A1(76)w, met VVVSS tracks in Sinsheim (D).
Foto 3. Deze Medium Tank M4A1(76)w, is te zien in het Auto und Technik Museum, in het Duitse Sinsheim. Voor de kenners, deze M4A1 is een zogenaamde late production serie, dit is ondermeer te zien aan de voorzijde, aan de neus cq front (one-piece nose).
Ook is de suspension met terugloopwiel aan de bovenzijde een aanwijzing dat het om een middle of late production model is.
Early production models hadden een suspension zonder terugloop wiel aan de bovenzijde. Wat alleen opvallend is, zijn de gemonteerde tracks met rubber blokken zonder profiel. Dit is typerend voor de early models, vermoedelijk zijn deze erop geplaatst ter vervanging van de originele "chevron" stalen tracks. Op de geschutskoepel zijn links en rechts wel spare parts van het type rubber Chevron tracks aangebracht. Verdere informatie over b.v divisie en bataljon ontbreken. De leger tekens (markings) op deze Medium Tank M4A1(76)w in Sinsheim (D):
  Division marking (1st+2de): Ontbreekt
  Unit marking (3de): E 36 (wit) = 36th vehicle van het Corps of Engineers.
  Army registration number: USA 3067535 (wit) =  uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer, ook wel "hood number" genoemd, is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
  Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
  Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
 
4. De M4A1(76)w in Vielsalm (B)
Foto 4. De Amerikaanse medium tank M4A1(76)w in Vielsalm (B).
Foto 4. en 5. Deze Amerikaanse medium tank M4A1(76)w staat als monument in Vielsalm, België. De tank verkeerd in een goede staat, wat ontbreekt is het boordgeschut. De tracks op de tank zijn de originele smalle 16½ inch "chevron" stalen tracks met het VVVSS vering systeem. De track aan de rechterzijde van de tank, heeft afwijkend loopwiel, een 'early M3 Bogie', alle andere loopwielen op de tank zijn van het gebruikelijke 'M4 Bogie' type. De gun mount voorop is aanwezig en dient als bevestiging van de plaquette, de gun lock achterop het motor compartiment is niet aanwezig. De front nose bevind zicht voorop tussen de tracks en bestaat uit een geheel, wat kan inhouden dat het het geen early production serie is. Voorop de tank is een plaquette bevestigd met de tekst:
 
Le char invincible, le courage invicible. (Vertaald: De onoverwinnelijke tank, de onoverwinnelijke moed.)
De US Army 7th Armored Division en toegevoegde leger onderdelen hadden hun hoofdkwartier in Vielsalm tijdens de kritische periode van het Duitse offensief in de Ardennen. In 1944 behield het belangrijke centrum van St. Vith, om het even iedere Duitse aanval tegen en om het even elk terreinwinst tegen op deze zijde van de frontlijn. Het tegenvallende succes van het Duitse offensief frustreert hen zo dat het grote offer dat zij hebben moeten doen de lancering van een Geallieerd tegenoffensief toelaat.
 
St Vith Belgium, 17-23 dec 1944, dedicated 9 juni 1984.
Presented by the 7th Armored Division Association in honor of all who fought sp valantly at St.Vith.
 
Foto 5. De Amerikaanse medium tank M4A1(76)w in Vielsalm (B).
De leger tekens (markings) op deze M4A1(76)w in Vielsalm (B):
  Unit marking (1st+2de):  7▲-40▲ = 7th Armored Division, 40th Tank Batallion, beter bekend als 'Lucky Seventh'.
  Unit marking (3de): B-4 = 'B' company, 4th vehicle.
  Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
  Army registration number: USA 3035718, is een standaard early nummer en een uniek voertuig nummer uitgegeven door het leger.
Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. Voor tanks begint de reeks met 30.
  Bridge classification: Ontbreekt het cijfer 30 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van de bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
Foto 6. De M4A1(76)w in Vielsalm, met een afwijkende 'early M3 Bogie' loopwiel.
4.1 US Army 7th Armored Division, "Lucky Seventh".
Het 7th Armored Division, "Lucky Seventh", is op 1 maart 1942 in Amerika opgericht. Na trainingen in Amerika, vertrekt het naar Schotland om daarop 13 juni 1944 in Greenock in Schotland aan te komen. Daar opvolgend beginnen de voorbereidingen voor de gevechten tegen de Duitsers in West Europa. Niet op D-Day maar op 10 augustus 1944, net voor het sluiten van de "zak van Falaise", komen ze aan in Normandië. Van 13 tot 18 augustus 1944 doen ze hun eerste gevechtservaring op bij de strijd om Chartres. De Duitsers trekken zich razend snel terug en de divisie komt op 31 augustus 1944 al aan in Verdun. De opmars gaat snel verder in oostelijke richting naar de Moesel rivier, een poging om deze op 6 september 1944 over te steken mislukt. Er volgen daarop zware gevechten nabij Metz.
Op 10 september 1944 mislukt een tweede poging om de Moezel over te steken ten noordwesten van Metz. Een derde poging lukt op 15 september 1944 wel bij Arnaville ten zuiden van Metz.
Op 25 september 1944 word het verplaatst naar Zuid Nederland, om de zuid flank van Operatie Market-Garden te verdedigen.
Operatie Market-Garden mislukt en het gebied ten zuiden van de grote rivieren vinden met regelmaat grote gevechten plaats, waarbij de Duitsers fel vechten en zware artillerie beschietingen uitvoeren. De Duitsers slagen er in om een bruggenhoofd te vestigen aan de zuid zijde van de grote rivieren, net over de Maas heen bij Overloon. Op 30 september 1944  begint de eerste Slag om Overloon welke tot en met 5 oktober 1944 zou gaan duren. Deze eerste aanval werd door de Amerikanen geleid en door zware regen waren alleen de wegen begaanbaar, waardoor de goed verborgen Duitse 88mm kanonnen vrijspel hadden om in zes dagen 35 stuks Amerikaanse Shermans uit te schakelen. De 7th Armored Division heeft daarbij zeer zware verliezen geleden en werd afgelost door de Britten.
Tijdens de Slag om de Ardennen weten ze hun beschadigde imago te herstellen en vechten succesvol tegen de Duitsers aan de noord flank nabij St.Vith. Later word de strijd voortgezet in het al eerder bevochten Hürtgenwald nabij Aken. Via de Rijn gaat het dan naar Bonn en Remagen. Zware gevechten volgden in de Ruhrpocket. Na de Duitse overgave verblijft de divisie in de Britse sector, na de parade in Berlijn gaat het naar de Amerikaanse sector en vertrekt naar Amerika.
In oktober 1945 word de divisie opgeheven in New York.
 
5. De M4A1(76)w in La Roche (B).
Foto 7. De M4A1(76) in La  Roche, met een afwijkenden 'early M3 Bogie' loopwielen.
Foto 1,  7. en  8. Deze Amerikaanse medium tank van het type M4A1(76) staat aan de Quai de l'Ourthe in La  Roche in Belgie, als monument voor het Amerikaanse 2nd en het 3rd Armored Division die beide bij de gevechten rond La Roche en de bevrijding ervan betrokken waren. Op foto 1. bovenaan de pagina is te zien dat de tank aan de voorzijde is geraakt en de bepantsering is doorboord.
De details hierover ontbreken mij, maar naar verluid zou de gehele Amerikaanse bemanning zijn omgekomen bij deze voltreffer.
De tank werd opgeknapt door 1/3 regiment Lanciers van Marche-en-Famenne en werd onthuld op 17 december 2004 ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Slag om de Ardennen. Details van deze tank.
Het beschikt over de afwijkenden 'early M3 Bogie' loopwielen, deze zijn open, de gebruikelijke M4 Bogies zijn dicht.
Bewapening is een 76mm M1A1 kanon zonder vuurmondingsrem, deze zijn in 1943 toegepast.
De gun mount voorop en de gun lock achterop de tank ontbreken beiden.
De wheel sprockets, de grote tandwielen aan de voorzijde van de tracks zijn toegepast bij de early en middle production series.
De leger tekens (markings) op deze Medium Tank M4A1(76)w in La  Roche (B):
  Nickname: Amboy = door de tankbemanning gegeven bijnaam van de tank of in sommige gevallen hadden alle tanks in een company een benaming die begint met de letter van de company. De A van 'Amboy' komt over een met 'A' company. Is dan een radio call sign.
  Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
  Army registration number: USA 3082109, is een standaard early nummer en een uniek voertuig nummer uitgegeven door het leger.
Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
Voor tanks begint de reeks met 30.
 
Foto 8. De M4A1(76) in La  Roche, met een afwijkenden 'early M3 Bogie' loopwielen.
5.2 US Army 3th Armored Division, "Spearhead".
3th Armored Division, "Spearhead" is een grote "heavy"" pantser divisie en heeft tijdens WW II zwaar strijd geleverd tegen de Duitsers in West Europa. Ze kwamen voor het eerst in actie op 29 juni 1944, dus na de D-Day landingen in Normandië. Onder bevel van Major General Leroy R. Watson, verloopt de battle tour via de bekende slagvelden, zoals de Falaise Pocket, Hürtgenwald, Battle of the Bulge. Spearhead heeft daarbij behoorlijk zware verliezen geleden. Na Bastogne, op 7 februari 1945 neemt Major General Maurice Rose het bevel over en bezoekt frequent zijn jongens bij de frontlinie, dit werd hem fataal. Op 31 maart 1944 word hij in het Duitse Paderborn doodgeschoten. De dood, van de bij zijn mannen populaire major general, van Joodse afkomst, had een enorme impact op de motivatie en vechtlust van de Amerikaanse troepen in Europa. Voor meer info kijk op de link van Spearhead, onder aan de pagina.
 
6. Technische Specificaties:
  Voor de specificaties van deze Amerikaanse Medium Tank M4A1(76)w, klik hier.
 
7. Externe Links:
  Topic 1. Informatie over de Medium Tank M4A1(76)w, de Sherman II A.
  Topic 2. Locatie van de Medium Tank M4A1(76)w, de Sherman II A in Munster (D).
Informatie over het Panzer Museum in Munster (D).
  Topic 3. Locatie van de Medium Tank M4A1(w), de Sherman II A in Sinsheim (D).
Informatie over het Auto & Technik Museum in Sinsheim (D).
  Topic 4. Locatie van de Medium Tank M4A1(w), de Sherman II A in Vielsalm (B).
Het 7th Armored Division 'Lucky Seventh' (United States).
  Topic 5. Locatie van Medium Tank M4A1(76), de Sherman II A in La Roche (B).
Het 2nd (heavy) Armored Division ´Hell on Wheels´ (United States).
Het 3rd (heavy) Armored Division, 'Spearhead´ (United States).
 

www.Pantser.net - Home BACK - TOP - NEXT - MORE -