Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S.
 
  Type: Light Tank
Tsjecho-Slowakije: LT vz.38 cq TNHP S
Wehrmacht Heer: Pz.Kpfw. 38(t) of Sd.Kfz. 140
Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in Munster (D).
  Contents:
 1. Algemeen de (LT) THN en TNHP.
 2. Verschillende uitvoeringen.
 3. Aan Zwitserland geleverde Pzw. 39.
 4. Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S, in Munster.
  4.1 De Duitse 7. Panzer Divisie.
 5. Technische Specificaties:
 6. Externe Links.
 7. Filmpjes op www.youtube.nl
    Foto 1.  De Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in Munster (D).
1. De Lehký Tank (LT) TNH en de TNHP in het algemeen.
De Panzer Kampfwagen 38(t) is een van oorsprong een door ČKD, Českomoravska Kolben Danek in PilsenTsjecho-Slowakije, ontworpen en gebouwde tank. De opvolger van de Light Tank LT vz, 35 word de LT vz. 38, echter de voor de buitenlandse export bestemde (LT) TNH word eerder geproduceerd dan de LT vz. 38. De ČKD bouwde de (LT) TNH tank voor de export naar Letland, Zweden, Zwitserland, Iran en Peru. In de zomer van 1938 bestelde het leger van Tsjecho-Slowakije nog bij ČKD, 150 tanks van het type (LT vz. 38).
 
De door Zweden bestelde 50 stuks (LT) TNH tanks en de door Tsjecho-Slowakije 150 stuks LT vz. 38 staan bij ČKD deels op de productie lijn, als in 1939 de Duitse invasie van Tsjecho-Slowakije zich voltrekt. Na de Duitse invasie van Tsjecho-Slowakije, gaat de directie van ČKD in overleg met de Duitsers en zij weten de Duitsers te overtuigen om de fabriek open te houden om zo de productie lijnen te benutten voor de bouw van tanks voor de Duisters en hun bondgenoten. De dan in aanbouw zijnde (LT) TNH'tanks voor Zwedenworden dan door de Duitsers in beslag genomen. De Zweden mogen van de Duitsers de tanks zelf onder licentie bouwen, dit gebeurd dan ook bij de Zweedse firma Scania Vabis. Ook de voor Tsjecho-Slowakije bestemde LT vz. 38 komen in Duitse handen.

Technische zaken die bij de productie van de (LT) TNH naar voren kwamen, werden bij de later geproduceerde LT vz. 38 als verbetering gelijk meegenomen. De benaming (LT vz. 38) betekend: 'LT" is Lahky Tank en '38' is een verwijzing naar het kanon type 38(t) 3,7cm L/47,8.De betekenis van het LT is dus niet Light Tank en 38 slaat niet op het jaar van productie 1938.

De light tank kende geen mechanische problemen, was niet storingsgevoelig, beschikte over een goede vering / wielophanging en heeft een zeer betrouwbare motor. Mede daardoor werd het chassis als basis gebruikt voor vele afgeleide modellen, zoals de Hetzer 38(t) en varianten van de Marder serie. Toch kende de Pz.Kpfw. 38(t) een groot nadeel, zijn dunne bepantsering was afdoende voor geweervuur, echter te zwak voor inslagen van zwaardere machine geweren en lichte granaten.
 
Tijdens de Duitse inval in Frankrijk, mei 1940, beschikte Erwin Rommel zijn zevende pantserdivisie over 106 stuks Pz.Kpfw. 38(t) op een totaal van 219 tanks. In de loop van 1942 is de tank vervangen door de Pz.Kpfw. III. 
 
2. De verschillende uitvoeringen:
Deze zogenaamde light tank LT vz. 38 is er in diverse uitvoeringen, van Ausf. A tot en met Ausf. G en daarnaast hebben de voor de export bedoelde varianten een eigen benaming. Eenmaal in Duitse handen werd de benaming van deze light tank LT vz. 38 een aantal keer aangepast:
 • Naar model TNHPS en bij de Duitsers werd deze in eerste instantie LTM 38 genoemd.
 • Vanaf 16 januari 1940 werd de benaming aangepast in Panzer Kampfwagen 38(t) 't' = Tsjechië.
De Duitse benaming Panzer Kampfwagen 38(t), word gewoonlijk afgekort tot Pz.Kpfw. 38(t). Het Duitse leger kende aan alle voertuigen een type aanduiding toe, dit voertuig kreeg de benaming: Sd.Kfz. 140. Onder Duitse bezetting ging de productie door tot in 1942, ook was er export naar bondgenoten van Nazi Duistland, zoals Hongarije (102 stuks), Slowakije (69 stuks LT vz 38s), Roemenië (50 stuks) en Bulgarije (10 stuks).

Gezien de vele varianten en benamingen ontstaat er al gauw verwarring en onduidelijkheid om de juiste uitvoering van de Praga tank te bepalen. Globaal kan je ze in twee groepen in delen, de (LT) TNH series gebouwd voor de export in de jaren voor de Duitse invasie in 1939. De (LT vz.38) TNHP series gebouwd onder Duits toezicht na de invasie in 1939, voor de Duitse Wehrmacht Heer en de Duitse bondgenoten, ook wel bekend als Pz.Kpfw. 38(t) Ausf.A t/m Ausf.G.
 
Periode: Originele naam: Andere naam: Bestemming: Aantal: In dienst bij:
1935-1937 (LT) TNH   Export: Iran (Perzië) 50 stuks Iran (Perzië)
1938 (LT) TNH cq Tank LTP   Export: Peru 24 stuks Peru
1938 (LT) TNH cq Tank LTH Pzw 39 Export: Zwitserland 24 stuks Zwitserland
1939 (LT) TNH   Voorbestemd: Zweden 50 stuks Duitsland
1938-1940 (LT) TNH cq Tank LTL   Voorbestemd: Letland 21 stuks Niet geleverd
1938-1939 (LT vz.38) cq TNHP S   Voorbestemd: Tsjecho-Slowakije 150 stuks Duitsland
1939-1942 (LT vz.38) cq TNHP S Leichte Tank Muster 38,
cq LTM 38 Pz.Kpfw. 38(t) cq
Sd.Kfz.140
Duitsland 1396 stuks Duitsland
1941-1942 (LT vz.38) cq TNHP S T-38 Export: Hongarije 111 stuks Hongarije
1941-1943 (LT vz.38) cq TNHP S LT vz 38s Export: Slowakije, 1ste serie. 37 stuks Slowakije
1943 (LT vz.38) cq TNHP S T-38 Export: Roemenië 50 stuks Roemenië
1943 (LT vz.38) cq TNHP S Lek Tank Praga Export: Bulgarije 10 stuks Bulgarije
1943-1944 (LT vz.38) cq TNHP S LT vz 38s Export: Slowakije, 2de serie. 37 stuks Slowakije
1941 TNH SV Strv m /41 Onder licentie gebouwd in Zweden   Zweden

Bron: www.fronta.cz

3. Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S
De Panzerkampfwagen 38(t) is een in Tsjecho-Slowakije gebouwde tank, welke naar diverse bondgenoten van Nazi Duitsland werd geëxporteerd. Met de bezetting van Tsjechië, kwam ook de productie in handen van de Duisters. Deze tank de (LT vz.38) cq TNHP S tank is er in diverse uitvoeringen, van Ausf. A tot en met Ausf. G. De door de Zweden bestelde Ausf. S, (Ausf. S = Sweden) werd niet geleverd, maar de productie capaciteit werd gebruikt voor het Duitse leger. De dikte van het pantser is slechts 25 mm, dit bleek ook het zwakke punt van deze light tank. Veel van deze tanks zijn in het begin van de oorlog ingezet, maar door het lichte bepantser zijn er ook erg veel uitgeschakeld. Een beetje boordmitrailleur van een geallieerd vliegtuig doorboorde het pantser met gemak.
Deze voertuigen werden o.a. ook gebruikt door Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Peru, Zwitserland en Zweden.
In totaal zijn er vijf Panzer Divisies geweest die de beschikking hadden over de Pz.Kpfw. 38(t): het 7de, 8ste, 12de, 19de en 20ste Panzer Division.
 
4. Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S, in Munster (D).
Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in Munster (D).
Foto 2. De Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in Munster (D).
Foto 1. en 2. Deze Duitse light tank staat in het Panzer Museum in Munster. Wat ontbreekt zijn de beide machine geweren type MG 37. Deze Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in het Duitse Munster is voorzien van de volgende leger tekens (markings):
  Unit marking: 134: Aan beide zijden staat het no. 134. Het nummer 134 staat voor, 1ste compagnie, 3de peloton, 4de voertuigpositie in het peloton.
  Division marking: Y (wit): Zie het symbool op de voorzijde. De witte Y is een unit marker van de 7de Panzer Divisie.
In het 7de Panzer Divisie was dit type tank ondergebracht bij een van de drie compagnieën van het Panzer Regiment 25.
  Division marking: Spook (wit) op de voorzijde. Het wit gekleurde spook is een unit marker van de 11de Panzer Divisie. Het was niet het officiële symbool van het 11de Panzer Division, maar verkreeg de bijnaam spook, door zijn snelle en bijna onopvallende opmars in Frankrijk. Vervolgens is het spook symbool geadopteerd en toegepast op de panzers van het 11 Panzer Division. Ik heb geen verklaring voor het feit dat dit symbool op de tank is geplaatst, het 11de Panzer Division heeft wel in Frankrijk gevochten, echter het had niet de beschikking over de Panzer 38(t).
  Succesfull hits: Ringen (wit) op het kanon duiden aan hoeveel pantser voertuigen zijn uitgeschakeld door deze tank en zijn bemanning.
  National Insignia: Kruis (zwart op wit) aan beide zijkanten, dit is een van de vier gebruikte varianten van het Duitse "Balkankreuz". Het geeft aan dat het een voertuig is van de Duitse Wehrmacht Heer of van de Duitse Waffen SS.
 
4.1 De Duitse 7. Panzer Divisie.
De Duitse 7de Panzer Divisie, tijdens de Blitzkrieg in Frankrijk onder leiding van General der Panzertruppen Hans Freiherr von Funck.
Het 7. Panzer Divisie beschikte onder andere over de Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S, welke was ondergebracht bij het Pz.Rgt 25.
Dit Panzer Regiment was weer opgebouwd uit drie lichte compagnies, ieder uitgerust met 7 stuks PzKpfw 38(t) en 2 stuks PzKpfw II. Het 25ste Pz.Rgt. heeft met name tijdens de Blitzkrieg in Vlaanderen en in Frankrijk veel succes geboekt. Mede door de overmacht aan Duitse tanks en een brandstof tekort aan Franse zijde. In februari 1941 vertrok het onderdeel weer naar Duitsland en na een herindeling heeft het onderdeel van juli 1941 tot mei 1942 gevochten aan het Oostfront in de centrale sector.
 
5. Technische Specificaties:
  Orginele benaming: Lehký Tank (LT) TNH cq Tank LTH.
  Zwitserse benaming: Panzerwagen 39(Pzw 39).
  Ontwerp: In 1939, door ČKD Českomoravska Kolben Danek (Pilsen).
  Geproduceerd in: Tsjecho-Slowakije.
  Fabrikant: ČKD Českomoravska Kolben Danek (Pilsen).
  Geproduceerd: 1940-1941.
  Aantal geproduceerd: 321 Exemplaren.
  Bemanning: Vier personen.
  Gewicht: 9,85 ton.
  Afmetingen: LxBxH = 4,61 x 2,14 x 2,40m.
  Dikte bepantsering: 10-15 mm.
  Motor: Benzine Motor, 125 pk Praga EPA / 6-cylinder.
  Maximale snelheid: 42 km/u.
  Maximum bereik: 250 km (weg).
  Bewapening: Kanon 37mm KwK 38(t) L/47,8
  Overige bewapening: 2 stuks Machine Geweer MG 37(t), cal. 7,92 mm x 57.
 
6. Externe Links:
  Topic 1. Informatie over de export tank '(LT) TNH' cq 'Tank LTH'.
  Topic 2. Informatie over de Panzerwagen 39, de Praga in Full (Ch).
Informatie over de Panzerwagen 39, de Tank LTH in Sinsheim (D).
  Topic 4. Lokatie van de (LT vz. 38), 'TNHP-S', 'Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S in Muntser (D).
Het Panzer Museum in Munster (D).
 
7. Filmpjes op www.youtube.nl
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden uit WW II.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van het Tank Museum in Bovington.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van het Tankov den Lešany 2006.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van de War and Peace Show 2008.