Panzerwagen 39, de Tank LTH.
 
  Type: Light Tank
Swiss Army: Panzerwagen 39 (Pzw. 39)
Tsjecho-Slowakije: Lehký Tank (LT) TNH cq Tank LTH
Export tank: (LT) TNH = Tank LTH = Panzerwagen 39 [Sinsheim-D]
  Contents:
  1. Algemeen de (LT) THN en TNHP.
  2. Verschillende uitvoeringen.
  3. Aan Zwitserland geleverde Pzw. 39.
  4. De (LT) TNH / Tank LTH in Sinsheim (D).
  5. Technische Specificaties:
  6. Externe Links.
  7. Filmpjes op www.youtube.nl
    Foto 1.  De voor Zwitserland bestemde export tank (LT) TNH cq Tank LTH:
de Zwitserse Panzerwagen 39, in Sinsheim (D).
1. De Lehký Tank (LT) TNH en de TNHP in het algemeen.
De Panzer Kampfwagen 38(t) is een van oorsprong een door ČKD, Českomoravska Kolben Danek in PilsenTsjecho-Slowakije, ontworpen en gebouwde tank. De opvolger van de Light Tank LT vz, 35 word de LT vz. 38, echter de voor de buitenlandse export bestemde (LT) TNH word eerder geproduceerd dan de LT vz. 38. De ČKD bouwde de (LT) TNH tank voor de export naar Letland, Zweden, Zwitserland, Iran en Peru. In de zomer van 1938 bestelde het leger van Tsjecho-Slowakije nog bij ČKD, 150 tanks van het type (LT vz. 38).
 
De door Zweden bestelde 50 stuks (LT) TNH tanks en de door Tsjecho-Slowakije 150 stuks LT vz. 38 staan bij ČKD deels op de productie lijn, als in 1939 de Duitse invasie van Tsjecho-Slowakije zich voltrekt. Na de Duitse invasie van Tsjecho-Slowakije, gaat de directie van ČKD in overleg met de Duitsers en zij weten de Duitsers te overtuigen om de fabriek open te houden om zo de productie lijnen te benutten voor de bouw van tanks voor de Duisters en hun bondgenoten. De dan in aanbouw zijnde (LT) TNH'tanks voor Zwedenworden dan door de Duitsers in beslag genomen. De Zweden mogen van de Duitsers de tanks zelf onder licentie bouwen, dit gebeurd dan ook bij de Zweedse firma Scania Vabis. Ook de voor Tsjecho-Slowakije bestemde LT vz. 38 komen in Duitse handen.

Technische zaken die bij de productie van de (LT) TNH naar voren kwamen, werden bij de later geproduceerde LT vz. 38 als verbetering gelijk meegenomen. De benaming (LT vz. 38) betekend: 'LT" is Lahky Tank en '38' is een verwijzing naar het kanon type 38(t) 3,7cm L/47,8.De betekenis van het LT is dus niet Light Tank en 38 slaat niet op het jaar van productie 1938.

De light tank kende geen mechanische problemen, was niet storingsgevoelig, beschikte over een goede vering / wielophanging en heeft een zeer betrouwbare motor. Mede daardoor werd het chassis als basis gebruikt voor vele afgeleide modellen, zoals de Hetzer 38(t) en varianten van de Marder serie. Toch kende de Pz.Kpfw. 38(t) een groot nadeel, zijn dunne bepantsering was afdoende voor geweervuur, echter te zwak voor inslagen van zwaardere machine geweren en lichte granaten.
 
Tijdens de Duitse inval in Frankrijk, mei 1940, beschikte Erwin Rommel zijn zevende pantserdivisie over 106 stuks Pz.Kpfw. 38(t) op een totaal van 219 tanks. In de loop van 1942 is de tank vervangen door de Pz.Kpfw. III. 
 
2. De verschillende uitvoeringen:
Deze zogenaamde light tank LT vz. 38 is er in diverse uitvoeringen, van Ausf. A tot en met Ausf. G en daarnaast hebben de voor de export bedoelde varianten een eigen benaming. Eenmaal in Duitse handen werd de benaming van deze light tank LT vz. 38 een aantal keer aangepast:
  • Naar model TNHPS en bij de Duitsers werd deze in eerste instantie LTM 38 genoemd.
  • Vanaf 16 januari 1940 werd de benaming aangepast in Panzer Kampfwagen 38(t) 't' = Tsjechië.
De Duitse benaming Panzer Kampfwagen 38(t), word gewoonlijk afgekort tot Pz.Kpfw. 38(t). Het Duitse leger kende aan alle voertuigen een type aanduiding toe, dit voertuig kreeg de benaming: Sd.Kfz. 140. Onder Duitse bezetting ging de productie door tot in 1942, ook was er export naar bondgenoten van Nazi Duistland, zoals Hongarije (102 stuks), Slowakije (69 stuks LT vz 38s), Roemenië (50 stuks) en Bulgarije (10 stuks).

Gezien de vele varianten en benamingen ontstaat er al gauw verwarring en onduidelijkheid om de juiste uitvoering van de Praga tank te bepalen. Globaal kan je ze in twee groepen in delen, de (LT) TNH series gebouwd voor de export in de jaren voor de Duitse invasie in 1939. De (LT vz.38) TNHP series gebouwd onder Duits toezicht na de invasie in 1939, voor de Duitse Wehrmacht Heer en de Duitse bondgenoten, ook wel bekend als Pz.Kpfw. 38(t) Ausf.A t/m Ausf.G.
 
Periode: Originele naam: Andere naam: Bestemming: Aantal: In dienst bij:
1935-1937 (LT) TNH   Export: Iran (Perzië) 50 stuks Iran (Perzië)
1938 (LT) TNH cq Tank LTP   Export: Peru 24 stuks Peru
1938 (LT) TNH cq Tank LTH Pzw 39 Export: Zwitserland 24 stuks Zwitserland
1939 (LT) TNH   Voorbestemd: Zweden 50 stuks Duitsland
1938-1940 (LT) TNH cq Tank LTL   Voorbestemd: Letland 21 stuks Niet geleverd
1938-1939 (LT vz.38) cq TNHP S   Voorbestemd: Tsjecho-Slowakije 150 stuks Duitsland
1939-1942 (LT vz.38) cq TNHP S Leichte Tank Muster 38,
cq LTM 38 Pz.Kpfw. 38(t) cq
Sd.Kfz.140
Duitsland 1396 stuks Duitsland
1941-1942 (LT vz.38) cq TNHP S T-38 Export: Hongarije 111 stuks Hongarije
1941-1943 (LT vz.38) cq TNHP S LT vz 38s Export: Slowakije, 1ste serie. 37 stuks Slowakije
1943 (LT vz.38) cq TNHP S T-38 Export: Roemenië 50 stuks Roemenië
1943 (LT vz.38) cq TNHP S Lek Tank Praga Export: Bulgarije 10 stuks Bulgarije
1943-1944 (LT vz.38) cq TNHP S LT vz 38s Export: Slowakije, 2de serie. 37 stuks Slowakije
1941 TNH SV Strv m /41 Onder licentie gebouwd in Zweden   Zweden

Bron: www.fronta.cz

3. Aan Zwitserland geleverde Pzw. 39.
Panzer 39 „Praga“ was de enige gevechtswagen in dienst in het Zwitserse leger tijdens de Tweede Wereld- oorlog. Zwitserland heeft er vierentwintig stuks in bezit gehad, de order hiervoor werd op 17 april 1936 door de Zwitsers gedaan bij ČKD in Tsjecho-Slowakije. In 1938 worden ze door Tsjecho-Slowakije geleverd, net voor de annexatie van Bohemen-Moravië door het Deutsche Reich.
Deze vierentwintig stuks lichte tanks waren de enige gepantserde gevechtsvoertuigen waarover Zwitserland tussen 1939 en 1945 beschikte. Deze 'beperkte' bewapening van het Zwitserse leger had in die tijd ernstige gevolgen kunnen hebben in geval van een invasie van het land. Zwitserland kon tijdens de oorlog hun bewapening niet aanvullen als neutraal land. Men moest tot 1946-1947 wachten om weer wapen aankopen te doen, wederom deed men weer zaken met Tsjecho-Slowakije. In totaal werden er 158 stuks van de in Tsjecho-Slowakije gebouwde Duiste tank-jager, type „Hetzer“ aangekocht. Deze iets aangepaste tank-jagers kregen van het Zwitserse leger de type aanduiding G-13.
 
In Tsjecho-Slowakije heet de Light Tank (LT) TNH cq Tank LTH, de Zwitserse benaming is anders, namelijk „Panzerwagen 39“ (Pzw. 39), vernoemd naar het jaar van hun ingebruikname bij het Zwitserse leger. In dagelijks gebruik werd de tank bekend en populair onder de naam "Praga"'.

De aankoop gebeurde in twee opdrachten: de eerste opdracht voor levering van twaalf tanks werd met een in Tsjechische vervaardigde benzine motor uitgerust van Skoda Praga. De tweede opdracht voor levering van twaalf tanks werd met een in Zwitserland vervaardigde diesel motor uitgerust, type CT1-D SZ 1007 van Saurer.
 
De vierentwintig tanks werden in 1939 aan het Zwitserse leger geleverd en in verkenningsgroepen van zes afzonderlijke divisies onder gebracht, met de taak om langs de noordelijke grens te patrouilleren.
Door de diverse Duitse invasies in andere Europese landen, reorganiseerde het Zwitserse leger zijn onderdelen en werden de tanks ondergebracht in drie tank compagnieën.

De tanks werden aan het Zwitserse leger geleverd in een drie kleurig camouflage patroon, van donker groen, kaki-groen en wit-groen. Vervolgens besloot men om de afkorting CH in grote gele hoofdletters op de beide zijden van de toren en aan de voorzijde van het chassis te schilderen, om zo identificatie doorbuitenlandse legereenheden te vergemakkelijken. Deze maatregel had ten doel elke mogelijke verwarring te vermijden, aangezien de Duitsers de zelfde soort tanks gebruikten. De Zwitserse tanks waren vaak actiefaan het patrouilleren in de grenszone en stonden nabij grensovergangen om deze te observeren.

De "Praga“ bleef in gebruik bij het Zwitserse leger tot in 1950, het model was behoorlijk verouderd en werd teruggetrokken uit het leger. Vandaag de dag zijn er in Zwitserland nog twee volledig gerestaureerde exemplaren te zien, de Pzw.39 (de M 7543) in het Schweizerisches Militärmuseum in Full en de Pzw.39 (de M 7562) in het Musée des Blindés in Thun (Thoune).
Bron: http://www.fortlitroz.ch
 
4. De (LT) TNH cq Tank LTH Light Tank in Sinsheim (D).
Export tank: (LT) TNH = Tank LTH = Panzerwagen 39 [Sinsheim-D]
Foto 2. De voor Zwitserland bestemde export tank (LT) TNH cq Tank LTH: de Zwitserse Panzerwagen 39, in Sinsheim (D).
Deze Light Tank staat in het Auto & Techniek Museum in Sinsheim. Het is een in Tsjecho-Slowakije gebouwde(LT) TNH cq Tank LTH tank, waarvan er vierentwintig stuks naar Zwitserland zijn geëxporteerd. Uiteindelijk is deze light tank in de collectie van het museum gekomen en voorzien van camouflage en markings van de Duitse Wehrmacht, zoals aan het Oostfront tijdens het winteroffensief gebruikelijk was. Deze (LT) TNH cq Tank LTH heeft nooit dienst gedaan bij Duitse leger tijdens WW II, het is afkomstig uit Zwitserland. Het museum in Sinsheim suggereert dat het om een (LT vz. 38) TNHP S zou moeten gaan, echter dat is onjuist.
Voor de echte kenners, de kanonbevestiging en de beide machine geweer bevestigingen zijn niet origineel, vergelijk maar met de foto's van de LT vz. 38 LTH in het Zwitserse Thun en Full. Dan maar toch iets over de aanwezige Duitse markings op de Tank LTH:
  Unit marking: 514: Aan beide zijden staat het no. 514. Het nummer 514 staat voor, 5ste compagnie, 1ste peloton, 4 de voertuigpositie in het peloton.
  Division marking: Ontbreekt, gebruikelijk heeft iedere divisie zijn eigen wapen embleem of symbool.
  National Insignia: Kruis (zwart op wit) aan beide zijkanten, dit is een van de vier gebruikte varianten van het Duitse "Balkankreuz". Het geeft aan dat het een voertuig is van de Duitse Wehrmacht Heer of van de Duitse Waffen SS.
 
5. Technische Specificaties: Export tank '(LT) TNH' cq 'Tank LTH' cq de Zwitserse 'Pzw 39 ( Tank LTH )'
  Orginele benaming: Lehký Tank (LT) TNH cq Tank LTH.
  Zwitserse benaming: Panzerwagen 39(Pzw 39).
  Ontwerp: ČKD Českomoravska Kolben Danek (Pilsen).
  Geproduceerd in: Tsjecho-Slowakije.
  Fabrikant: ČKD Českomoravska Kolben Danek (Pilsen).
  Geproduceerd: 1938.
  Aantal geproduceerd: Twee maal 12 exemplaren.
  Bemanning: 3 Personen.
  Gewicht: 7,7 ton ( gevechtsklaar 8,8 ton )
  Afmetingen: LxBxH = 4,51 x 2,00 x 2,30m.
  Dikte bepantsering: 30 mm (toren), 10 mm (chassis).
  Benzine Motor: (1ste serie,12 exemplaren) Skoda Praga, 6 cilinder, watergekoeld, 7698cc, 160pk.
  Diesel Motor: (2de serie, 12 exemplaren) SAURER CT1-D SZ 1007, 6 cilinder, watergekoeld, 7980cc, 123pk.
  Transmissie: Praga Wilson, 5 versnellingen vooruit + 1 versnelling achteruit.
  Brandstof voorraad: 145 liter (benzine of diesel).
  Brandstof verbruik: 70 liter/100 km op de weg en 150 liter/100 km in het terrein.
  Maximale snelheid: 45 km/u.
  Maximum bereik: 200 km (weg) en 120 km (terrein).
  Bewapening: Een 2,4 cm kanon (Panzerwagen-Kanone 38), Oerlikon Zwitsers fabrikaat.
  Overige bewapening: Twee machine geweren kaliber7,5mm (Panzerwagen-Maschinengewehre 38 - Maxim model 1911)
Een machine geweer kaliber 7,5 x 55mm Zwitserse "Leichtes Maschinengewehr 25"
  Munitie voorraad: 114 granaten 2,4 cm voor de "Panzerwagen-Kanone 38".
2500 patronen voor de "Panzerwagen-Maschinengewehre 38".
25300 patronen voor de "Leichtes Maschinengewehr 25".
 
6. Externe Links:
  Topic 1. Informatie over de export tank '(LT) TNH' cq 'Tank LTH'.
  Topic 2. Informatie over de Panzerwagen 39, de Praga in Full (Ch).
Informatie over de (LT vz. 38), 'TNHP-S', 'Panzerkampfwagen 38(t) Ausf. S' in Muntser (D).
  Topic 4. Locatie van de in export tank '(LT) TNH' cq 'Tank LTH' in Sinsheim (D).
Het Auto & Technik Museum in Sinsheim (D).
 
7. Filmpjes op www.youtube.nl
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden uit WW II.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van het Tank Museum in Bovington.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van het Tankov den Lešany 2006.
  De (LT vz. 38) - Panzerkampfwagen 38(t), Sd.Kfz.140, beelden van de War and Peace Show 2008.